Imprès a l’Automàtica, amb l'ajuda d'en Joan Thelorius, la Clara Iris i en Ferran.
Tipografia Super Veloz, dissenyada l’any 1942 per Joan Trochut.
Serigrafiat a Tape Line, Bredbury (Regne Unit)

_____________________

Back to Top